Работа с модулем Profile 2

добавлено в 18.02.2012

Видео о работе с модулем Profile 2.

Продолжительность: 00:10:35
Качество: Отличное
Аудитория: Разработчики
Версия Drupal: Drupal 7
© 2011 drupal-tv.ru